Schválení cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky společnosti PURUS-MEDA, s. r. o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti PURUS-MEDA, s. r. o., IČ: 46903453, DIČ: CZ46903453, se sídlem č.p. 198, 679 01 Skalice nad Svitavou, zapsané
  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5965 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.purusmeda.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").
  Obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele zákon č. 634/1992 Sb ve znění pozdějších předpisů.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru a jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář* ve webovém rozhraní obchodu. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.purusmeda.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.
 5. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

*Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(Vztahuje se na klasické objednávky zboží z e-shopu s výjimkou objednání herbáře. Jeho objednání se řídí  vyloženě bodem 3. v sekci Uzavření kupní smouvy).

 • objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese PURUS-MEDA, s.r.o., č.p. 198, 679 01 Skalice nad Svitavou,
  2. v hotovosti = na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce u smluvního přepravce,
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1817448621/0100, vedený v CZK u společnosti Komerční banka, a. s. (dále jen "účet prodávajícího").
  4. bezhotovostně debetní nebo kreditní kartou VISA, Mastercard, Maestro, Diners Club.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-7 dnů od uzavření kupní smlouvy (dle data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu). V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Všechny informace k provedení platby zákazník nalezne přímo v potvrzovací objednávce, kterou obdrží na e-mail po provedení nákupu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby platební kartou je kupní cena splatná ihned po uzavření kupní smlouvy.
 4. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu daňový doklad (1 originál), který je třeba doložit při případné reklamaci.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v těchto obchodních podmínkách a na www.purusmeda.cz.
 2. Způsob doručení zboží, není-li stanoven v kupní smlouvě, určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a reklamovat u něj poškození přebírané zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen sepsat s přepravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Při objednávce nad 1 500 Kč s DPH přepravné pro Českou a Slovenskou republiku neúčtujeme. Zboží na Slovensko je doručováno prostřednictvím Packeta - Slovenská pošta. Při objednávce do ostatních zemí je nutné uhradit platbu předem na jeden z našich účtů. Odběratel bude vyrozuměn písemně o konkrétní částce (včetně poštovného dle sazeb České pošty) společně s informacemi náležitosti platby. Za další případné poplatky účtované vydávající poštou neručíme.
 6. Skip Pay – Využitím této metody souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde.
 

Cena přepravného a způsobu platby pro Českou republiku a Slovensko (včetně DPH):

 
Česká pošta - Balíkovna 55 Kč
Česká pošta - Balík na adresu 115 Kč
Česká pošta - Balík na poštu 90 Kč
PPL: Balík na adresu 88 Kč
DPD - Balík na adresu 106 Kč
DPD - Výdejní místo 95 Kč
Zásilkovna CZ - Výdejní místo 75 Kč
Zásilkovna SK - Výdejní místo 105 Kč
Packeta SK - Balík na adresu 130 Kč
Packeta EU - Balík na adresu do zemí EU 290 Kč
Zásilkovna CZ - Domů na adresu 99 Kč
Přepravné v ČR a na SK při objednávce nad 1500 Kč Zdarma
Dobírka 49 Kč
Platba převodem Zdarma

Platba platební kartou

Zdarma

Skip Pay - Nakoupím teď, zaplatím za 30 dní

Zdarma
Osobní odběr na pobočce ve Skalici nad Svitavou Zdarma

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
 2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího vyplněním Reklamačního formuláře.
 3. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající nehradí náklady kupujícího spojené s vrácením zboží.
 6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (§ 1837 písm. d) a nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (§ 1837 písm. g).
 7. Pokud si zákazník nepřevezme na dobírku objednané zboží, prodávající má právo požadovat účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci a požadovat po kupujícím zaplacení skladného. Tato kompenzace je právně vymahatelná, protože byla nevyzvednutím zboží porušena kupní smlouva. Nepřevzetím zásilky tedy dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího dle § 2118 a budete povinen dle § 2913 Občanského zákoníku uhradit prodávajícímu vzniklou škodu např. náklady na přepravu zboží a doběrečné, které musel prodávající uhradit přepravci.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, a že v době kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. na odstoupení od smlouvy.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.
 2. Správcem osobních údajů, ve smyslu Nařízení EU (GDPR) a v souvislosti s tímto eshopem je společnost

PURUS-MEDA, s.r.o., č. p. 198 , 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ 469 03453, email: obchod@purusmeda.cz, tel. 516 499 667.

Osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • vyřízení objednávky
 • řešení případných reklamací
 • registrace do eshopu
 • čerpání výhod bonusového programu
 • zjišťování spokojenosti


Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, fakturační adresu a doručovací adresu, IČ, DIČ, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme do odvolání; v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Pro poskytování našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou doručovací společnosti:

 • Česká pošta , s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, www.ceskaposta.cz
 • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266, www.dpd.cz
 • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, http://www.zasilkovna.cz
 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01, Říčany – Jažlovice, IČ: 25194798, www.ppl.cz
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky (zajišťuje Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8 – Karlín, IČ: 07822774, http://www.heureka.cz), do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • Pro účely zasílání informací (newsletter) a obchodních sdělení prodávajícího dává kupující souhlas zvlášť. V případě udělení souhlasu zpracovávají údaje potřebné k provozování služby také společnost eBRÁNA s.r.o., Milheimova 1010, 530 02 Pardubice, IČ: 25984764 pomocí systému MailChimp, Ecomail.

Na Vaši žádost Vaše osobní údaje, které není nutno uchovávat z legislativních důvodů, vymažeme. O vymazání nebo více informací o nakládání s osobními údaji můžete požádat písemně na adrese PURUS-MEDA, s.r.o., č. p. 198, 679 01 Skalice nad Svitavou, emailem na adrese: obchod@purusmeda.cz nebo telefonicky na čísle 516 499 667.

Po vymazání osobních údajů nebudete moci využívat např. opětovného přihlášení do eshopu a bonusového programu.

 1. Kupující souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
 2. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat nebo změnit písemným oznámením, doručeným na adresu prodávajícího.
 3. COOKIES - k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz:
  1. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do vašeho počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o vašem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují například přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny, a to včetně shromážděných údajů.
  2. Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.

9. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 3. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

PURUS-MEDA, s. r. o., č.p. 198, 679 01 Skalice nad Svitavou, email: obchod@purusmeda.cz, telefon: +420 516 499 667.
 

Ve Skalici nad Svitavou dne 26. 11. 2021

Herbář ke stažení
Herbář ke stažení
Stáhnout herbář

Herbář  PURUS MEDA

V herbáři najdete všechny účinky více než 50 bylinek.

Stáhnout herbář